அத்வானிக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் தேவையா…


வந்தியா கடைசி சீட்டில் உட்கார்ந்தமா போனமான்னு இருக்கனும் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து கிட்டு மைக்கை எல்லாம் தொடுற வேலை வச்சுக்காதே…! நீ பேசி கிழித்தது போதும்..!

போ…கடைசியில் போய் உட்காரு..!
😂😂😂🤣🤣🤣☝☝
அத்வானிக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் தேவையா….🔴