அருண் ஜெட்லியிடம் சொல்லிவிட்டுதான் லண்டனுக்குச் சென்றார் மல்லையா – சுப்புரமணிய சாமி

அருண் ஜெட்லியிடம் சொல்லிவிட்டுதான் லண்டனுக்குச் சென்றார் மல்லையா – சுப்புரமணிய சாமி
@ ஒரு H. ராஜா, ஒரு சுப்ரமணிய சாமி… போதும் பிஜேபிக்கு!