@ இந்தம்மா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க! வளர்மதி இனி அடுத்த வசவை தொடங்குவார்!

சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது எனது சொந்த கருத்து அல்ல. மக்களின் பார்வைதான் என்று தெரிவித்திருந்தேன் என்று கவர்னர் கிரண்பெடி விளக்கம்
@ இந்தம்மா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க! வளர்மதி இனி அடுத்த வசவை தொடங்குவார்!🌐
Attachments area