இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ..

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் இப்போது 1 கோடியே 80 8 லட்சம் ரூபாய் கோடி கடனில் மூழ்கி உள்ளது என்றும், இதற்கு வட்டி மட்டும் 14 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டியிருப்பதாலும், டோல்கேட் கட்டணத்தை குறைக்க வாய்ப்பே இல்லையாம்🌐