ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகள் தங்கள் சொந்த வீரர்களையே கொன்று குவிக்கின்றனர்!

ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகள் தங்கள் சொந்த வீரர்களையே கொன்று குவிக்கின்றனர்!
# என்னதான் உங்க எண்ணமோ? நீங்கெல்லாம் மனுஷங்களாடா