உன்னாவ் கற்பழிப்பு தொடர்பான 5 வழக்குகளும் டெல்லிக்கு மாற்றம் – சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு

பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.25 லட்சம்: உன்னாவ் கற்பழிப்பு தொடர்பான 5 வழக்குகளும் டெல்லிக்கு மாற்றம் – சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு
@ சுப்ரீம் கோர்ட் இருப்பதால் இன்னும் நம் நாட்டில் ஓரளவு நியாயங்கள் வாழ்கின்றன.