உலகில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட காரின் நம்பர் என்னன்னு தெரியுமா?

உலகில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட காரின் நம்பர் என்னன்னு தெரியுமா? மற்றும் அவற்றின் விலை தெரியுமா?

F1 என்கிற உலக கார் பந்தயம் பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த F1 என்கிற நம்பர் தான் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டது அவற்றின் விலை 132 கோடி .🌐