ஏவுகணை சோதனையை இந்தியா வெற்றிகரமாக செய்துள்ளது.🌐

எதிரி நாட்டு ராணுவ டாங்கிகளை குறிவைத்து தாக்கி அழிக்கும் வல்லமை பெற்ற ஏவுகணை சோதனையை இந்தியா வெற்றிகரமாக செய்துள்ளது.🌐