கடலில் கொட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் குப்பையை கடற்கரையோர சொகுசு பங்களாவில் திருப்பி கொட்டிய அரபிக் கடல்..

மும்பை: கடலில் கொட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் குப்பையை கடற்கரையோர சொகுசு பங்களாவில் திருப்பி கொட்டிய அரபிக் கடல்..!
வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்..!!