காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் உள்ள அத்திவரதரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது மனைவியுடன் சென்று தரிசனம் செய்தார்.

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் உள்ள அத்திவரதரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது மனைவியுடன் சென்று தரிசனம் செய்தார்.
@ ஆன்மீக வாதி! இமய மலைக்கே போறவரு, காஞ்சிபுரம் போகாம இருப்பாரா?