காற்றாலை, சூரிய சக்தி மின்சார நிறுவனங்களுக்கு, தமிழக மின் வாரியம், 1,892 கோடி ரூபாய், நிலுவை தொகை வைத்துள்ளதாக, மத்திய மின்சார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. @

காற்றாலை, சூரிய சக்தி மின்சார நிறுவனங்களுக்கு, தமிழக மின் வாரியம், 1,892 கோடி ரூபாய், நிலுவை தொகை வைத்துள்ளதாக, மத்திய மின்சார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
@ அடேயப்பா, 1892 கோடியா?🌐