காஷ்மீர் – லடாக்கை விட்டுக்கொடுக்கமாட்டோம்: விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் – நாட்டு மக்களுக்கு மோடி உரை🌐

காஷ்மீர் – லடாக்கை விட்டுக்கொடுக்கமாட்டோம்: விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் – நாட்டு மக்களுக்கு மோடி உரை🌐