குடிநீர் பிரச்சினை, இதை செய்யுங்க… : ரஜினி கோரிக்கை..