கொல்கத்தாவில் போலீஸுக்கு ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக்குகள்!

கொல்கத்தாவில் போலீஸுக்கு ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக்குகள்! ஹார்லி டேவிட்ஸனின் Street 750 மாடலை களமிறக்கியுள்ளது கொல்கத்தா போலீஸ்.
@ ஒரு பைக்கின் விலை 5.5 லட்சம் ரூபாய்.