சல்மான்கான் ரூ55 லட்சத்தில் மும்பையில் வீடு பரிசு அளித்துள்ளார்

மேற்கு வங்கம் ரனகத் ரயில் நிலையத்தில் பாட்டுப்பாடி பிழைத்துவந்த ரனு மண்டலுக்கு ஹிந்தி படங்களில் பாடும் வாய்ப்பு கிடைத்ததுடன், சல்மான்கான் ரூ55 லட்சத்தில் மும்பையில் வீடு
பரிசு அளித்துள்ளார்