சானிடைசர் வைத்துக்கொண்டு பெட்ரோல் போட வேண்டாம் வாகனம் தீப்பிடிக்கலாம்.


இரு சக்கர வாகனங்களின் டேங்க் கவரில் சானிடைசர் வைத்துக்கொண்டு பெட்ரோல் போட வேண்டாம் வாகனம் தீப்பிடிக்கலாம்.