சிவாஜி கணேஷன் அவர்கள்… பிறந்த தினம் இன்று .🙏🏽

இந்திய சினிமாவின் ஒப்பற்ற கலைஞன் மறைந்த நடிகா் செவாலியே சிவாஜி கணேஷன் அவர்கள்… பிறந்த தினம் இன்று .🙏🏽