ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநருக்கு சிறப்ப ஆலோசகாராக நியமனம் செய்யபட்டு உள்ளாா். திரு. விஜயகுமார் ஐ.பி.எஸ் நியமனம்

சற்று முன் கிடைத்த தகவல்படி, ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநருக்கு சிறப்ப ஆலோசகாராக நியமனம் செய்யபட்டு உள்ளாா். திரு. விஜயகுமார் ஐ.பி.எஸ் நியமனம்.🌐