ட்ரம்ப் இந்தியாவுக்கு எதிராக வாய் திறந்தால் வருகிற தேர்தலில் அமெரிக்க இந்தியர்கள் ட்ரம்ப்பை வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார்கள்…

ட்ரம்ப் இந்தியாவுக்கு எதிராக வாய் திறந்தால் வருகிற தேர்தலில் அமெரிக்க இந்தியர்கள் ட்ரம்ப்பை வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார்கள்…

சீனா வாய் திறந்தால் அங்கு தனிநாடு கேட்கும் ஹாங்காங் திபெத் துர்க்கிஸ்தானுக்கு என்ன பதில் சொல்வது…