தமிழகத்தில் 38 ஆயிரம் விவசாயிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்டு இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார். தமிழகத்தில் 38 ஆயிரம் விவசாயிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.🌐