தயாரிப்பில் புதிய சாதனை படைத்த மாருதி சுசுகி

தயாரிப்பில் புதிய சாதனை படைத்த மாருதி சுசுகி

புதுடெல்லி:
மாருதி சுசுகி நிறுவனம் இந்தியாவில் 20 லட்சம் கார்களை தயாரித்து புதிய மைல்கல் சாதனையை படைத்திருக்கிறது. 20 லட்சமாவது யூனிட் ஆக ஸ்விஃப்ட் ஹேட்ச்பேர் பிரைட் ரெட் மாடல் அமைந்தது.
1983-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத வாக்கில் முதன்முறையாக தயாரிப்பை துவங்கிய மாருதி சுசுகி புதிய மைல்கல் சாதனையை 34 ஆண்டுகள் ஐந்து மாதங்களில் அடைந்திருக்கிறது. 20 லட்சமாவது யூனிட் ஆன ஸ்விஃப்ட் ரெட் மாடல் குஜராத்-இல் உள்ள சனந்த் தயாரிப்பு ஆலையில் தயாரிக்கப்பட்டது.
ஜப்பானுக்கு அடுத்தபடி இந்தியாவில் மாருதி சுசுகி இந்த மைல்கல் சாதனையை படைத்திருக்கிறது. எனினும் இந்த சாதனையை படைக்க இந்தியா எடுத்துக் கொண்ட நேரம் ஜப்பானை விட குறைவு ஆகும். ஜப்பானில் இந்த மைல்கல் சாதனையை படைக்க மாருதி சுசுகி 45 ஆண்டுகளை எடுத்துக் கொண்டது.
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 20 லட்சம் யூனிட்களில் ஆல்டோ அதிகபட்சமாக 31.7 லட்சம் யூனிட்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு அடுத்த இடத்தில் மாருதி 800 சுமார் 29.1 லட்சம் யூனிட்களும், வேகன் ஆர் மாடல் 21.6 லட்சம் யூனிட்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிசம்பர் 1983-ம் ஆண்டு சுசுகி மோட்டார்ஸ் இந்தியாவில் தனது தயாரிப்பை துவங்கியது. முதல் மாடலான மாருதி 800 மாருதி உத்யோக் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டது. மாருதி உத்யோக் நிறுவனம் தற்போதைய மாருதி சுசுகியின் முந்தைய நிறுவனம் ஆகும். அன்று முதல் இந்திய சந்தையில் நிலவும் போட்டி மற்றும் அதிகளவு தேவையை பொருத்து தயாரிக்கப்படும் யூனிட்கள் மற்றும் மாடல்கள் அதிகரிக்கப்பட்டன.
மாருதி சுசுகி நிறுவனம் முதல் முறையாக பத்து லட்சம் யூனிட்களை 1994, மார்ச் மாத வாக்கில் கடந்தது. பின் ஐந்து லட்சம் யூனிட்களை ஏப்ரல் 2005-ம் ஆண்டிலும், பத்து லட்சம் மற்றும் 15 லட்சம் யூனிட்களை முறையே மார்ச் 2001 மற்றும் 2015-ம் ஆண்டுகளில் கடந்தது. இம்முறை 20 லட்சம் யூனிட்களை கடக்க மாருதி வெறும் மூன்று ஆண்டுகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published.