திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி திருமதி.கயல்விழி, IPS பணியிட மாற்றம்.

திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி திருமதி.கயல்விழி, IPS பணியிட மாற்றம்.

அவருக்கு பதிலாக திருப்பூர் மாவட்ட புதிய எஸ்.பியாக திருமதி.திஷா மிட்டல், IPS அவர்கள் நியமனம்..

இவர் கடந்த 2015 ல் திருப்பூர் மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையராக பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது…