நயன்தாராவுக்கு அத்தி வரதர் பார்த்த திருப்தி. ஐயருக்கு நயன்தாராவை பார்த்த திருப்தி.

🌍 நயன்தாராவுக்கு அத்தி வரதர் பார்த்த திருப்தி. ஐயருக்கு நயன்தாராவை பார்த்த திருப்தி. அதென்ன நடிகர் நடிகைகள் வந்தாமட்டும் அத்திவரதர் பக்கத்துலயே விட்டுறாங்க.🛑