நாணய பரிமாற்ற விகிதங்கள்

நாணய பரிமாற்ற விகிதங்கள்
(Currency Exchange Rates)
(21/09/2019)
ᴄᴜʀʀᴇɴᴄʏ         🇮🇳ɪɴᴅɪᴀɴ
ᴠᴀʟᴜᴇ   ₹ ʀᴜᴘᴇᴇs
🇺🇸U.S டாலர்……………….1. 70.91
🇪🇺யூரோ…………………….1. 78.42
🇻🇬பிரிட்டிஷ்
பவுண்ட்………………….1. 89.15
🇧🇭பஹ்ரைன் தினார்..1. 188.61
🇦🇪துபாய் திரஹம்…….1. 19.31
🇲🇾மலேசியன்
ரிங்கிட்…..1. 16.98
🇴🇲ஓமன் ரியால்………..1. 184.44
🇶🇦கத்தார் ரியால்………1. 19.48
🇰🇼குவைத் தினார்…….1. 233.54
🇸🇦சவுதி ரியால்…………1. 18.91
🇸🇬சிங்கப்பூர் டாலர்…..1. 51.61🌐