நானும் அரசியல்வாதிதான் என்பதை உணர்ந்தே சொல்கிறேன்’- கமல்🌐

”பொது இடங்களில் குரல் எழுப்புவதும், விமர்சிப்பதும் குற்றமெனில் …. அதை செய்கின்ற அத்தனை அரசியல்வாதிகளும் கைது செய்யப்படவேண்டிய குற்றவாளிகளே. நானும் அரசியல்வாதிதான் என்பதை உணர்ந்தே சொல்கிறேன்’- கமல்🌐