நிஜமாக இருக்குமானால் நன்றி அமைச்சரே!

இந்தியாவிற்கு ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக துறை வாரியாக தமிழகம் திகழ்கிறது : அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன்
@ நிஜமாக இருக்குமானால் நன்றி அமைச்சரே!