பள்ளிக்கரணையில் பேனர் விழுந்து உயிரிழந்த சுபஸ்ரீக்கு, அவர் பணிபுரிந்த இடத்தில் மலர் வைத்து அஞ்சலி..!

பள்ளிக்கரணையில் பேனர் விழுந்து உயிரிழந்த சுபஸ்ரீக்கு, அவர் பணிபுரிந்த இடத்தில் மலர் வைத்து அஞ்சலி..!