பிரதமரிடம் முதல்வர் பழனிசாமி கோரிக்கை…🌐

தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ரூ.7,825 கோடியை உடனே விடுவியுங்கள்.

பிரதமரிடம் முதல்வர் பழனிசாமி கோரிக்கை…🌐