Home விளையாட்டு பி.வி. சிந்துவுக்கு கமாண்டர் மற்றும் தூதர் பதவி கொடுத்து கவுரவிக்கும் சி.ஆர்.பி.எப்.

பி.வி. சிந்துவுக்கு கமாண்டர் மற்றும் தூதர் பதவி கொடுத்து கவுரவிக்கும் சி.ஆர்.பி.எப்.

263

பி.வி. சிந்துவுக்கு கமாண்டர் மற்றும் தூதர் பதவி கொடுத்து கவுரவிக்கும் சி.ஆர்.பி.எப்.
# சி.ஆர்.பி.எப். கமாண்டர் பதவி என்பது, போலீஸ் துறையில் எஸ்.பி. பதவிக்கு இணையானது. கமாண்டருக்கு கீழ் 1000 வீரர்கள் பணிபுரிவார்கள்.
@ இந்தியாவில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்!🌐