மத்திய பட்ஜெட்டில் வரி உயர்வு…

மத்திய பட்ஜெட்டில் வரி உயர்வு…

♦பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.2.50,
டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.2.30 விலை உயர்கிறது.

♦நெடுஞ்சாலை வரி ரூ.1,
உற்பத்தி வரி ரூ.1
என லிட்டருக்கு ரூ.2 உயர்வு.

♦உள்ளூர் வரிகளை சேர்த்து ரூ.2.50,
ரூ.2.30 ஆக உயர்கிறது..