மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்’

மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்’

தேவைப்படுவோர் விண்ணப்பத்தை பிரிண்ட் எடுத்து கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் வருமானம் சான்றுக்கான கையொப்பம் பெற்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்று பதிவு செய்துகொள்ளவும்.🌐