மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் – பிரதமர் மோடி

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பிரபலங்களுக்கு அழைப்பு: மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் – பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்
@ இக்கால உடனடி தேவை!