முக்கொம்பு அணையில் இருந்து காவிரியில் 28,671 கன அடி, கொள்ளிடம் ஆற்றில் 11,727 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு

திருச்சி முக்கொம்பு அணைக்கு நீர்வரத்து 41,478 கன அடி. முக்கொம்பு அணையில் இருந்து காவிரியில் 28,671 கன அடி, கொள்ளிடம் ஆற்றில் 11,727 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு

காவிரி கிளை கால்வாய்களான புள்ளம்பாடி கால்வாய் – 350 கன அடி, பெருவளை கால்வாய் – 250 கன அடி, அய்யன் கால்வாய் – 450 கன அடி, புது வாத்தலை கால்வாய் – 30 கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு.🌐