விழுப்புரத்தில் காவல்நிலையம் புகுந்து காவலர்கள் மீது தாக்குதல்….