ஸ்ரீநகரில் வீட்டுக் காவலில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள காஷ்மீர் முன்னாள் முதல் மந்திரி பரூக் அப்துல்லா இன்று கதவை உடைத்துக் கொண்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

ஸ்ரீநகரில் வீட்டுக் காவலில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள காஷ்மீர் முன்னாள் முதல் மந்திரி பரூக் அப்துல்லா இன்று கதவை உடைத்துக் கொண்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.