ஹெல்மெட் அணியாமல் இருப்பவருக்கு இன்று லட்டு இலவசம் நாளை 1000 அபராதம் பாலக்காடு போலீசாரால் விழிப்புணர்வு திட்டம்

ஹெல்மெட் அணியாமல் இருப்பவருக்கு இன்று லட்டு இலவசம்
நாளை 1000 அபராதம்
பாலக்காடு போலீசாரால் விழிப்புணர்வு திட்டம்