🌍கர்நாடகாவில் தேசியக் கொடிக்கம்பத்தை அகற்றும்போது மின்சாரம் தாக்கி 5 மாணவர்கள் பலி: ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு🌐

🌍கர்நாடகாவில் தேசியக் கொடிக்கம்பத்தை அகற்றும்போது மின்சாரம் தாக்கி 5 மாணவர்கள் பலி: ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு🌐