141 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு

🌍மூளைக் காய்ச்சலால் 141 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு – மத்திய, பீகார் மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு🌐