2 நிமிடம் முன்பு வாங்கிய லாட்டரி சீட்டுக்கு ரூ.60 லட்சம் முதல் பரிசு விழுந்துள்ளது

கேரளாவில் வறுமையில் வாடிய பெண் லேகா (30) என்பவருக்கு குலுக்கலுக்கு 2 நிமிடம் முன்பு வாங்கிய லாட்டரி சீட்டுக்கு ரூ.60 லட்சம் முதல் பரிசு விழுந்துள்ளது இவர் நான்கு பெண் குழந்தைகளுடன் உடல்நலமற்ற கணவருடன வாழ்ந்து வருவது குறிப்பிட தக்கது .