வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு தடை:

வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு தடை: வியாபாரிகள் இருப்பு வைக்கவும் கட்டுப்பாடு – விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
@ இதனால் மட்டும் விலை குறையவா போகிறது?🌐