அச்சமயத்தில் மக்கள் நினைத்தால் விஜய் வேறு ஒரு எட்டமுடியாத இடத்தில் இருப்பார்- நடிகர் ஆனந்தராஜ.

Bigil Audio Launch

இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் விஜயின் மகனே நடிக்க வந்துவிடுவார், அச்சமயத்தில் மக்கள் நினைத்தால் விஜய் வேறு ஒரு எட்டமுடியாத இடத்தில் இருப்பார்- நடிகர் ஆனந்தராஜ. 🌐