அஜினமோட்டோவை தடை செய்வது குறித்து இந்திய அரசு பரிசீலிக்கிறதாம்..!

அஜினமோட்டோவை தடை செய்வது குறித்து இந்திய அரசு பரிசீலிக்கிறதாம்..! இதனால், ‘அஜினமோட்டோ’ பற்றி ஓரு சிறு குறிப்பு.

மாம்பழம் அப்பிள் பழம் போன்று தக்காளியிலும் இனத்துக்கு இனம் சுவை சற்று மாறுபடுபது இயல்பானது. அது மரபணுசார்ந்த விஷயம். ஆனால் பொதுவாகவே தக்காளி சுவைப்பதற்கு இன்னுமொரு காரணமும் உண்டு.
அதுதான் ‘அஜினமோட்டோ’ (Ajinomoto -“Essence of Taste”) – சீனாக் காரன் சாப்பாட்டிலை கலக்கிற உப்பு. இதை மொனோ சோடியம் குளுட்டாமேட் MSG (Mono sodium glutamate) எனச் சொல்வார்கள். இது தக்காளியில் ‘இயற்கையாக’ இருப்தாலேயே தக்காளி சுவைக்கிறது. இதனாலேயே உலகமெங்கும் உணவுத் தயாரிப்பில் தக்காளி முதலிடம் வகிக்கிறது.

பண்டைய கால சீனர்களும், ஜப்பானியர்களும் தங்களின் உணவில் ஒருவித கடற்பாசியை சேர்தார்கள். அந்த கடல்பாசி புதுவித சுவையை கொடுப்பதை உணர்ந்தார்கள். இந்த கடல் பாசியில் அப்படி என்ன இருக்கின்றது? என்று 1908ம் ஆண்டு, ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் ஒரு ஜப்பானிய பேராசிரியர். கூடுதல் சுவைக்கு காரணம் மொனோ சோடியம் குளுட்டாமேட் என்ற வேதிப் பொருள்தான் என்பதை அறிந்தார்.
பின்பு அதில் அதிக ஆராய்ச்சிகள் செய்து, மொனோ சோடியம் குளுட்டாமேட்டை எப்படி கடல் பாசியில் இருந்து பிரித்து எடுப்பது என்ற இரகசியத்தை கண்டு பிடித்தார். உடனே ஒரு பணக்கார ஜப்பானிய நிறுவனம், பேராசிரியரை நண்பனாக்கி, அந்த இரகசியத்தை பெற்றுக்கொண்டது. பின்பு அதை வர்த்தக ரீதியாக தயாரித்து விற்பனை செய்தது. இந்த நிறுவனம்தான் அஜி-நோ-மோட்டோ (Aji-no-moto).

மொனோ சோடியம் குளுட்டாமேட் என்ற வேதிப் பொருளை அஜி-நோ-மோட்டோ என்ற ஜப்பானிய நிறுவனம், செயற்கை முறையில் தயாரித்ததால், அதன் கம்பெனி பெயரான அஜினமோட்டோவே (Aji-no-moto) இந்த வேதிப் பொருளின் பெயராகி, பிரபலமாகி விட்டது.

உதாரணமாக, Photo copy என்றால் சிலருக்கு புரியாது. இதையே ‘ஜெராக்ஸ்’ என்று சொல்லுங்கள். புரிந்து விடும். ஜெராக்ஸ் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பெயர்.🌐