அப்பாவி மக்களை கொன்று குவிப்பதை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் அரசு சாரா அமைப்பினர்கள

ஐநாசபையின்மனிதஉரிமை கவுன்சிலில் சமீபத்தில் இந்திய நாட்டில் ஜெய்ஸ்ரீராம் என்ற கோஷத்திற்காக கொல்லப்பட்ட தப்ரேஸ்_அன்சாரியில் துவங்கி பாஜக மற்றும் சங்கப் பரிவார அமைப்புகள் அப்பாவி மக்களை கொன்று குவிப்பதை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் அரசு சாரா அமைப்பினர்கள🌐