” அறிவோம், தெளிவோம் “

தமிழகத்தில் உள்ள
நுகர்வோர் நீதிமன்றங்களின்
தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் (Email Id) விபரங்கள் :

1 STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Chennai Registrar,
044-25340040 044-25340050 tn-sforum@nic.in

2 Circuit Bench of Madurai Assistant Registrar,
0452 -2533120 scdrcmaduraibench@gmail.com

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORAM (DCDRF)
3 Chengalpattu DCDRF
044- 27428832
9444051772
chengalpattu.dcdrf@gmail.com

4 Chennai (North) DCDRF
044 – 25340083
9444206369
chennai.north@gmail.com

5 Chennai (South) DCDRF
044 – 25340065
9380101110
chennaisouth.dcdrf@gmail.com

6 Coimbatore DCDRF
0422 – 2300152
9942332340
coimbatore.dcdrf@gmail.com

7 Cuddalore DCDRF
04142 – 295926
cuddalore.dcdrf@gmail.com

8 Villupuram DCDRF (Combined with Cuddalore)
04142 – 295926
villupuram.dcdrf@gmail.com

9 Dindigul DCDRF
0451 – 2433055
9789377528
dindigul.dcdrf@gmail.com

10 Erode DCDRF
0424 – 2250022
erode.dcdrf@gmail.com

11 Karur DCDRF
04324 – 260193
9894291990
karur.dcdrf@gmail.com

12 Madurai DCDRF
0452 – 2533304
madurai.dcdrf@gmail.com

13 Nagapattinam DCDRF
04365 – 247668
9443021244
nagai.dcdrf@gmail.com

14 Nagercoil DCDRF
04652 – 229683
nagercoil.dcdrf@gmail.com

15 Namakkal DCDRF
04286 – 224716
9445675801
9944622172
namakkal.dcdrf@gmail.com

16 Perambalur DCDRF
04328 – 276700
perambalur.dcdrf@gmail.com

17 Salem DCDRF
0427 – 2413279
9443106811
salem.dcdrf@gmail.com

18 Sivagangai DCDRF
04575 – 241591
9994444202
sivaganga.dcdrf@gmail.com

19 Ramanathapuram DCDRF (Combined with Sivagangai)
04575 – 241591
ramanathapuram.dcdrf@gmail.com

20 Virudhunagar Dist. @ Srivilliputhur
04563 – 260380
virudhunagar.dcdrf@gmail.com

21 Thanjavur DCDRF
04362 – 272 507
thanjavur.dcdrf@gmail.com

22 Pudukkottai DCDRF (Combined with Thanjavur)
04362 – 272 507
pudukkottai.dcdrf@gmail.com

23 The Nilgiris DCDRF
0423 – 2451500
nilgiris.dcdrf@gmail.com

24 Theni DCDRF
04546 – 269801
theni.dcdrf@gmail.com

25 Tiruchirapalli DCDRF
0431 – 2461481
trichy.dcdrf@gmail.com

26 Tirunelveli DCDRF
0462 – 2541134
tirunelveli.dcdrf@gmail.com

27 Tuticorin DCDRF (Combined with Tirunelveli)
0462 – 2572134
thoothukudi.dcdrf@gmail.com

28 Tiruvallur DCDRF
044 – 27664823
thiruvallur.dcdrf@gmail.com

29 Tiruvarur DCDRF
04366 – 224353
tiruvarur.dcdrf@gmail.com

30 Vellore DCDRF
0416 – 2254780
9994444202
vellore.dcdrf@gmail.com

31 Thiruvannamalai DCDRF (Combined with Vellore)
04175 – 232395
tiruvannamalai.dcdrf@gmail.com

32 Krishnagiri DCDRF
04343 – 225223
9940054882
krishnagiri.dcdrf@gmail.com