ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் பங்கேற்கவிருந்த சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு வீட்டுக்காவல்:

ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் பங்கேற்கவிருந்த சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு வீட்டுக்காவல்: மாநிலம் முழுவதும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் போராட்டம்
@ எதிர்த்தா உடன் வீட்டு காவல் சிறையா?