இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு கோயிலில் செல்ல அனுமதி மறுப்பு

இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு கோயிலில் செல்ல அனுமதி மறுப்பு இரண்டாவது தடவையாக…இது தான் வட இந்தியாவின் இந்து மதம் Discrimination Against Dalits Reaches Its Peak, President Kovind, Wife Not Allowed To Enter Odisha Temple🌐