இந்தியாவிற்கு பாக். விடுத்த எச்சரிக்கை🌐

இன்னொரு புல்வாமா தாக்குதல் நடக்கும்.. பாக் .பிரதமர் இம்ரான் கான்
காஷ்மீர் குறித்து ஆவேச பேச்சு எந்த எல்லைக்கும் போக தயாராகி விட்டோம்.. இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி பகிரங்க எச்சரிக்கை
நீங்கள் செய்தது தவறு.. மிகப்பெரிய விளைவுகளை சந்திப்பீர்கள்.. இந்தியாவிற்கு பாக். விடுத்த எச்சரிக்கை🌐