*உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும் – அன்புமணி

*உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும் – அன்புமணி
@ யார் கூடயும் கூட்டு இல்லைனாரு*!