உஷார், ஐடி கண்காணிக்குது நீங்கள் வெளிநாட்டு பயணம் போகிறவரா?

உஷார், ஐடி கண்காணிக்குது நீங்கள் வெளிநாட்டு பயணம் போகிறவரா? அதிக மின் கட்டணம் கட்டுபவரா? அப்படி என்றால், உங்கள் ஆண்டு வருமானம், வருமான வரி விலக்கு வரம்பு ரூ.5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருந்தாலும், நீங்கள் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
@ செய்கிறீர்களா?🌐