ஊழல் செய்தால் பதவி நீக்கம்! ஆந்திரா முழுவதும் மணல் அள்ள தடை!

ஊழல் செய்தால் பதவி நீக்கம்!
ஆந்திரா முழுவதும் மணல் அள்ள தடை!
குழந்தைகளை படிக்கவைக்கும் தாய்மார்களுக்கு ரூ.15,000!
mass 👌🏽👌🏽👌🏽ஆந்திரா முதல்வரே!!